Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
334/2021 Sb.
23.08.2021
13.09.2021
01.11.2021
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti 1.7.2022.
nařízení
nařízení vlády
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Státní a místní správa