Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
332/2021 Sb.
22.07.2021
08.09.2021
08.09.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace