Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
329/2021 Sb.
18.08.2021
08.09.2021
01.10.2021
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 11 a ustanovení části první čl. II bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti 1.7.2022, a ustanovení části první čl. I bodů 13, 40, 41, 43 a 44, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Školství a pedagogika, Zdravotnictví a zdravotní pojištění