Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
327/2021 Sb.
18.08.2021
08.09.2021
01.01.2022
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Trestní právo