Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
326/2021 Sb.
18.08.2021
08.09.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 s výjimkou ustanovení a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, 2. bodu 8, pokud jde o §56c odst. 3, 3. bodu 17, 4. bodu 20, pokud jde o §70 odst. 7 písm. a) a b), 5. bodu 22, 6. bodu 23, pokud jde o §72 odst. 3 písm. a), 7. bodu 43, pokud jde o §76 odst. 1 písm. p), a 8. bodů 42, 49, 51, 59, 61 a 63, která nabývají účinnosti 1.1.2023, a b) čl. VII bodů 3 a 64, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Památky (archivnictví), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění