Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
323/2021 Sb.
18.08.2021
08.09.2021
09.09.2021
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti 1.9.2022, a ustanovení čl. I bodu 7 a čl. III bodu 3, která nabývají účinnosti 9.9.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení