Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
318/2021 Sb.
23.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Notářství