Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
314/2021 Sb.
23.08.2021
31.08.2021
30.09.2021
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.9.2021 s výjimkou §2, který nabývá účinnosti 1.1.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Podnikání - privatizace