Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
78/2021 Sb.
10.02.2021
19.02.2021
01.07.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Paliva a energetika, Příroda a životní prostředí (odpady)