Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
57/2021 Sb.
11.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
Účinnost od 17.2.2021, s výjimkou čl. I bodů 2 a 5 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Daně - dávky, Zemědělství