Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021
5/2021 Sb. m. s.
22.12.2020
10.02.2021
10.02.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)