Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o evidenci skutečných majitelů
37/2021 Sb.
19.01.2021
03.02.2021
01.06.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.6.2021. Ustanovení §17 odst. 5 až 7 pozbývají účinnosti dnem 1.2.2022. Ustanovení §65e odst. 8 až 10 zákona č. 304/2013 Sb. pozbývají účinnosti dnem 1.2.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Platební a zúčtovací styk