Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
36/2021 Sb.
19.01.2021
03.02.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou částí druhé a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2024, a s výjimkou části dvanácté čl. XII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1.2.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Právní pořádek, Státní a místní správa