Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
34/2021 Sb.
19.01.2021
03.02.2021
01.05.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.5.2021, s výjimkou ustanovení části první §6 odst. 2 a §17 odst. 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Investice