Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
38/2021 Sb.
19.01.2021
03.02.2021
01.04.2021
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Právní pořádek, Soudnictví (nálezy)