Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
26/2021 Sb.
11.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Odbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)