Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
25/2021 Sb.
18.01.2021
29.01.2021
01.02.2021
nařízení
nařízení vlády
Občané - občanská práva, Obchod a služby, Státní a místní správa