Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
20/2021 Sb.
12.01.2021
20.01.2021
20.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Ceny - kalkulace