Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
612/2020 Sb.
29.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Fondy, Kultura - umění (hry, loterie, veřejné sbírky)