Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
606/2020 Sb.
22.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika