Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
590/2020 Sb.
21.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Mzdy, platy, odměňování, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)