Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
581/2020 Sb.
21.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace