Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
579/2020 Sb.
14.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
nařízení
nařízení vlády
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Finance, Inspekce a kontrola, Pojišťovnictví