Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
576/2020 Sb.
17.12.2020
23.12.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)