Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
566/2020 Sb.
14.12.2020
23.12.2020
01.01.2021
Nařízení nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 2, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
nařízení
nařízení vlády
Zemědělství