Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
563/2020 Sb.
15.12.2020
23.12.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění