Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení §20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
552/2020 Sb.
03.11.2020
23.12.2020
01.01.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)