Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
549/2020 Sb.
05.10.2020
23.12.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ČBÚ
Těžba, důlní činnost a geologie