Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
529/2020 Sb.
11.12.2020
15.12.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)