Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
524/2020 Sb.
03.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení