Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
517/2020 Sb.
30.11.2020
11.12.2020
01.01.2021
nařízení
nařízení vlády
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)