Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
516/2020 Sb.
04.12.2020
11.12.2020
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení §3 odst. 1 písm. n), které nabývá účinnosti 12.11.2021. Ustanovení §3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti 12.11.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava