Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
501/2020 Sb.
13.11.2020
04.12.2020
01.02.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.2.2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I a) bodů 136 a 162, která nabývají účinnosti 1.4.2021, b) bodů 107, 108, 109, 114, 171 a 183, která nabývají účinnosti 1.7.2021, c) bodu 53, pokud jde o zrušení §13b odst. 2, které nabývá účinnosti 1.1.2022, d) bodu 58, pokud jde o §14a odst. 5, a bodu 179, pokud jde o §28e, která nabývají účinnosti 1.1.2022, e) bodu 57, které nabývá účinnosti 1.1.2022, a f) bodů 40, 127, 133, 143 a 159, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Příroda a životní prostředí (odpady), Veterinární péče