Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
495/2020 Sb.
19.11.2020
02.12.2020
01.01.2021
zákon
zákon Parlamentu
Školství a pedagogika