Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
488/2020 Sb.
18.11.2020
30.11.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ceny - kalkulace