Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
469/2020 Sb.
13.11.2020
23.11.2020
01.12.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.12.2020, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti 1.1.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Náhrady - příspěvky, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení