Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
468/2020 Sb.
18.11.2020
23.11.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory