Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
450/2020 Sb.
29.10.2020
02.11.2020
03.11.2020
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Investice, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)