Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o digitální technické mapě kraje
393/2020 Sb.
22.09.2020
06.10.2020
01.01.2023
Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení §8, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
vyhláška
vyhláška ČÚZK
Geodézie a kartografie - změny území