Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
386/2020 Sb.
15.09.2020
25.09.2020
26.09.2020
Zákon nabývá účinnosti 26.9.2020, s výjimkou ustanovení čl. III a IV, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Půda a nemovitosti