Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
385/2020 Sb.
23.09.2020
25.09.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění