Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
379/2020 Sb.
18.09.2020
22.09.2020
01.10.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava