Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
377/2020 Sb.
17.09.2020
22.09.2020
01.10.2020
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Státní a místní správa