Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
369/2020 Sb.
07.09.2020
10.09.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory