Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
368/2020 Sb.
31.08.2020
10.09.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Stavebnictví