Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
364/2020 Sb.
27.08.2020
04.09.2020
01.10.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Mzdy, platy, odměňování, Trestní právo