Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
363/2020 Sb.
27.08.2020
04.09.2020
01.10.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.10.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Trestní právo