Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
360/2020 Sb.
18.08.2020
04.09.2020
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2022, a ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
vyhláška
vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa