Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o měření elektřiny
359/2020 Sb.
13.08.2020
04.09.2020
01.01.2021
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení a) §3 odst. 3 písm. b), §4 odst. 4 písm. b), §5 odst. 1 písm. a) až c), §5 odst. 5, §6 odst. 1, §6 odst. 4, §8 odst. 1, §9 odst. 3, §10 odst. 3, §13 odst. 3 písm. a) a b) a §13 odst. 4, která nabývají účinnosti 1.7.2024 a b) §5 odst. 2, §5 odst. 3, §6 odst. 3, §11 odst. 4, která nabývají účinnosti 1.7.2027. Ustanovení a) §3 odst. 3 písm. d), §4 odst. 4 písm. d), §5 odst. 6, §9 odst. 6, §13 odst. 3 písm. c) a d) a §13 odst. 5 pozbývají platnosti 1.7.2024 a b) §11 odst. 5 pozbývá platnosti 1.7.2027.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek