Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
357/2020 Sb.
18.08.2020
28.08.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění